9.8 / 21 reviews
Gratis eerste gesprek
Online Strafrechtadvocaat

Diefstal

Diefstal

Art. 310 e.v. Sr

Als u wordt verdacht van diefstal kan dit o.a. een diefstal zijn zonder geweld (eenvoudige diefstal), met geweld, in de nacht, tezamen en in vereniging (met meerdere personen), met braak of in dienstbetrekking (tijdens uw werk). De straffen voor dergelijke feiten lopen flink uiteen. Hierbij van belang zijn alle feiten en omstandigheden van het geval, maar ook uw persoonlijke omstandigheden. In alle gevallen is het raadzaam om met een advocaat contact te leggen om te kijken of een vrijspraakverweer kan worden gevoerd of om te strijden voor een voor u zo positief mogelijke uitkomst. Schroom dan ook niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.