9.8 / 21 reviews
Gratis eerste gesprek
Online Strafrechtadvocaat

Getuige

Getuige

Als u als getuige wordt opgeroepen om een verklaring af te leggen bij de politie of bij de rechtbank is het raadzaam contact te leggen met een advocaat. Als getuige dient u naar waarheid te verklaren. U heeft als getuige wel rechten. U hoeft bijvoorbeeld geen verklaring af te leggen waarmee u uzelf kunt belasten. Dit houdt in dat u geen verklaring hoeft af te leggen waarin u uzelf in een benarde positie brengt als het gaat om een strafbaar feit. U hoeft op deze vragen geen antwoord te geven en kunt gebruik maken van uw verschoningsrecht. Op het moment dat u uzelf mogelijk belast als u een getuigenverklaring gaat afleggen heeft u gelet op de mogelijke gevolgen daarvan zelfs recht op gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo). Als getuige hoeft u daarnaast geen verklaring af te leggen over iemand uit uw familie als u dan niet wilt. Ook in dit geval kunt u zich verschonen. U kunt niet zomaar thuis blijven en niet naar het verhoor toegaan, u dient wel te verschijnen en aldaar uit te leggen waarom u van uw verschoningsrecht gebruikmaakt. Als u niet gaat kunt u zelfs met een bevel medebrenging naar de rechtbank worden gebracht. Neem dan ook vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken als u een oproep voor een getuigenverhoor krijgt.