9.8 / 21 reviews
Gratis eerste gesprek
Online Strafrechtadvocaat

Heling

Heling

Artikel 416 Sr

Indien u wordt verdacht van heling wordt u verdacht van een vermogensdelict. Heling houdt in dat u een goed onder u heeft gehad terwijl u wist dat het uit misdrijf afkomstig was. Heling wordt als zelfstandig feit op de ten laste legging gezet, maar ook als subsidiair feit op de ten laste legging gezet als primair een diefstal ten laste wordt gelegd. Een ten laste legging is de omschrijving op de oproeping/dagvaarding die u krijgt als u bij de rechter moet verschijnen. Mocht u verdacht worden van een vermogensdelict, zoals diefstal of heling, dan is het raadzaam om contact te leggen met Noordanus Advocatuur voor advies en bijstand tijdens de zitting.