9.8 / 21 reviews
Gratis eerste gesprek
Online Strafrechtadvocaat

Huisvredebreuk

Huisvredebreuk

Art. 138 Sr

Huisvredebreuk houdt in het binnentreden van een woning of besloten lokaal of daarin verblijven zonder toestemming van de eigenaar. Bijvoorbeeld: het binnendringen van een woning die niet van u is of het binnendringen door ex-partner die van het huis nog een sleutel heeft zonder dat hiervoor toestemming is gegeven. De straf die op huisvredebreuk staat is volgens de wet maximaal een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar of een geldboete van de derde categorie. Neem contact op met Noordanus Advocatuur als u wordt verdacht van huisvredebreuk voor advies.