9.8 / 21 reviews
Gratis eerste gesprek
Online Strafrechtadvocaat

Klacht in de gevangenis

Klacht in de gevangenis

Bent u het niet eens met een beslissing die wordt genomen in de gevangenis als het bijvoorbeeld gaat om bezoek, verlof, medische zorg of het handelen van het personeel in de gevangenis waar u verblijft? U kunt terecht met uw klacht bij de Commissie van Toezicht. Mocht de beslissing van de Commisie van Toezicht niet positief zijn, dan kunt u hiertegen binnen 7 dagen beroep aantekenen bij de RSJ. Noordanus Advocatuur kan u bij deze procedure helpen en indien nodig bij u langskomen in de gevangenis om de situatie goed met u door te spreken. Neem spoedig contact op als u hierbij ondersteuning wenst.