9.6 / 11 reviews
Gratis eerste gesprek

Ingevorderd rijbewijs

Als uw rijbewijs is ingevorderd is dit erg vervelend. U heeft mogelijk uw rijbewijs nodig voor uw werk of heeft andere redenen waardoor u niet zonder rijbewijs kan komen te zitten. De strafrechtadvocaat van ONLINESTRAFRECHTADVOCAAT.NL kan u helpen uw rijbewijs terug te krijgen.

Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende stappen die de procedure doorloopt. U kunt deze informatie ook overslaan en meteen onderaan deze pagina het formulier invullen, zodat u zo snel mogelijk door een strafrechtadvocaat wordt teruggebeld. Deze advocaat kan u onderstaande informatie ook uitleggen. Het eerste gesprek met de advocaat is kosteloos.

1. Verzoek om teruggave van het rijbewijs

Het Openbaar Ministerie heeft 10 dagen de tijd om te beslissen of u uw rijbewijs terugkrijgt. Door het sturen van een verzoek tot teruggave van uw rijbewijs naar het Openbaar Ministerie kan worden verzocht uw rijbewijs na 10 dagen terug te geven. Hierbij dient het verzoek goed onderbouwd te worden, met bijvoorbeeld stukken waaruit blijkt dat u uw rijbewijs nodig heeft. Deze stukken dient u aan te leveren. Als dit alles is ingediend, dan is het wachten op een reactie van het Openbaar Ministerie op het verzoek om teruggave. De advocaat van ONLINESTRAFRECHTADVOCAAT.NL neemt dit verzoek voor u uit handen.

2. Beslissing van de Officier van Justitie

Als het verzoek tot teruggave van het rijbewijs is ingediend, dan zal het Openbaar Ministerie een beslissing nemen over de vraag of u uw rijbewijs terugkrijgt. Hierin zijn verschillende opties mogelijk:

Optie 1. Uw rijbewijs krijgt u voorlopig terug

Tot aan de zitting waarop wordt geoordeeld over de onderliggende verdenking (de strafzaak waarin uw rijbewijs in beslag is genomen) krijgt u uw rijbewijs terug. Er komt dus nog wel een zitting waarop wordt geoordeeld of u schuldig bent en of u een straf krijgt en, zo ja, welke straf dit dan is. Voorlopig mag u in elk geval weer rijden.

Optie 2. U krijgt het rijbewijs voorlopig niet terug

Tot aan de zitting waarop wordt geoordeeld over de onderliggende verdenking (de strafzaak waarin uw rijbewijs in beslag is genomen) krijgt u uw rijbewijs niet terug. De advocaat van ONLINESTRAFRECHTADVOCAAT.NL dient voor u direct een klaagschrift in.

Optie 3. Beslistermijn van 10 dagen overschreden

Het Openbaar Ministerie heeft 10 dagen de tijd om te beslissen of u uw rijbewijs voorlopig terugkrijgt of niet. Als binnen die 10 dagen geen beslissing is genomen, dan hoort u uw rijbewijs terug te krijgen. Let op: dit gaat niet over wanneer u de beslissing ontvangt, maar wanneer deze is genomen. Oftewel: als u na 10 dagen nog niets heeft gehoord, betekent dit nog niet direct dat er niet op tijd een beslissing is genomen.

3. Indienen klaagschrift bij de rechtbank en zitting rijbewijs

Mocht de Officier van Justitie hebben besloten dat u uw rijbewijs voorlopig niet terugkrijgt, dan kan de advocaat van ONLINESTRAFRECHTADVOCAAT.NL voor u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Hierdoor wordt er een zitting gehouden bij de rechtbank – de zogenaamde raadkamer – waarop een rechter zal beslissen over de vraag of uw rijbewijs op goede gronden door de officier van justitie is ingevorderd en of er voldoende redenen zijn om uw rijbewijs alsnog in afwachting van de inhoudelijke behandeling niet terug te geven. U kunt bij deze zitting aanwezig zijn, maar u kunt ook de advocaat van ONLINESTRAFRECHTADVOCAAT.NL toestemming geven om namens u naar deze zitting toe te gaan.

4. Inhoudelijke zitting

Tot slot volgt nog een inhoudelijke zitting bij de rechtbank of de Officier van Justitie over de onderliggende verdenking (bijvoorbeeld te hard rijden, rijden met alcohol of rijden met drugs). Deze zitting moet plaatsvinden binnen 6 maanden na het invorderen van uw rijbewijs. De advocaat van ONLINESTRAFRECHTADVOCAAT.NL kan u ook op deze zitting bijstaan.

Hoe werkt Online Strafrechtadvocaat?

1. Aanmelden

Vul het desbetreffende aanvraagformulier op deze website zo volledig mogelijk in. De advocaat heeft daardoor al voor het eerste gesprek alle gegevens.

2. Contact

Uiterlijk binnen 24 uur* – meestal sneller – neemt een strafrechtadvocaat gratis en vrijblijvend contact met u op om de mogelijkheden te bespreken en uw eerste vragen te beantwoorden.

*op werkdagen

3. Bevestigen

Wilt u verder met de advocaat? U ontvangt dan per e-mail een opdrachtsbevestiging & een betaalverzoek. U ondertekent de opdrachtsbevestiging en betaalt het betaalverzoek gemakkelijk via internetbankieren.

4. Actie

De online strafrechtadvocaat gaat direct voor u aan de slag!

Formulier ingevorderd rijbewijs