9.6 / 11 reviews
Gratis eerste gesprek

Tarieven vervolgprocedure oproeping/dagvaarding ontvangen voor een zitting

Op basis van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand (pro deo)

Het is mogelijk dat u op basis van uw inkomen van twee jaar geleden in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Er wordt dan door de strafrechtadvocaat voor u een zogeheten ‘toevoeging’ aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De namens u ingediende aanvraag wordt door de RvR zowel inhoudelijk als financieel getoetst op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst, waarna de RvR voor deze aanvraag een eigen bijdrage vaststelt. De eigen bijdrage is het gedeelte van de kosten van de rechtsbijstand die u aan de advocaat zelf dient te betalen, het overige gedeelte van de kosten van de rechtsbijstand worden aan de advocaat betaald door de Nederlandse Staat. Meer informatie over rechtsbijstand op basis van toevoeging vindt u op www.rechtsbijstand.nl

In bepaalde gevallen kunt u voor de eigen bijdrage bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van bijzondere bijstand. Voor meer informatie hierover kunt u op de website van uw gemeente kijken.

Op basis van een vaste prijsafspraak

Als u niet voor een toevoeging in aanmerking komt vanwege een te hoog inkomen/te hoge spaargelden of omdat uw zaak inhoudelijk niet voor een toevoeging in aanmerking komt, dan kan vooraf een vaste prijsafspraak worden gemaakt. De strafrechtadvocaat maakt passende prijsafspraken per zaak, waarbij wordt meegenomen hoeveel tijd verwacht wordt aan een zaak te worden besteed, hoelang de reistijd is naar bijvoorbeeld de rechtbank of het politiebureau en hoeveel reiskosten moeten worden gemaakt. Van tevoren wordt duidelijk afgesproken welke werkzaamheden voor u worden verricht binnen de vaste prijsafspraak.

Op basis van uurtarief

Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging en niet op basis van een vaste prijsafspraak worden bijgestaan, dan kunt u op basis van uurtarief worden bijgestaan. Vanzelfsprekend wordt vooraf zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt van de totale te verwachten kosten. Tussendoor wordt u op de hoogte gehouden van de gemaakte uren en kosten, waarbij u ook zal worden gewezen op de haalbaarheid van uw juridische wensen en de procedure. De strafrechtadvocaat biedt een scherp doch realistisch uurtarief.